Een raam openzetten in de kantoorruimte voor frisse en gezonde lucht!

Aan de universiteit van Oregon is een interessant onderzoek gedaan naar de luchtsamenstelling van de lucht in een kantoorgebouw. Er is vooral onderzoek gedaan naar de bacteriën die in die lucht voorkomen. Om de lucht te kunnen onderzoeken is bij een kantoorgebouw uit verschillende ruimtes de lucht opgezogen. Er werden toen vooral drie groepen bacteriën aangetroffen: proteobacteriën , firmicutes en deinococcen. Deinococcen zijn bacteriën die bijzonder goed kunnen overleven in extreme situaties. Op sommige plaatsen is de kantoorlucht zo droog dat alleen deze bacteriën werden aangetroffen. Op de toiletten werd het grootste aantal verschillende bacteriën gevonden: hier kwam vooral de E colli voor.

Uit het onderzoek kwamen verschillende zaken naar voren. De opvallendste uitkomst was echter het verschil in luchtsamenstelling van de lucht uit mechanisch geventileerde ruimtes ten opzichte van de lucht uit ruimtes waar een raam opengezet kon worden.
In de ruimtes waar buitenlucht binnen kon komen kwamen meer ‘buiten’bacteriën voor die
uit de grond of van planten afkomstig zijn. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat deze
‘buiten’bacteriën de menselijke gezondheid positief beïnvloeden. Ook is bekend dat een verstoord evenwicht tussen de diverse soorten bacteriën en ons immuunsysteem, allerlei ziektes tot gevolg kan hebben. Er zijn ziektes zoals astma en darmontstekingen die in ontwikkelde landen veel meer voorkomen dan vroeger en dat zou kunnen komen doordat mensen tegenwoordig steeds meer in een stedelijke omgeving leven en op die manier met andere bacteriën in aanraking komen dan in vroegere tijd.
Het open kunnen zetten van een raam zou de ‘buiten’bacteriën naar binnen brengen en zo de
gezondheid van de werknemer die in die kantoorruimte werkt, positief kunnen beïnvloeden.