Ergonomische klachten, het belang van gezondheidsmanagement

Uit allerlei onderzoek blijkt, dat tijdens werken op een kantoor allerlei pijnklachten kunnen optreden bij werknemers die een groot aantal uren werken achter een beeldscherm, met een toetsenbord, een tablet of laptop. Uit een onderzoek van Dynamic Markets in opdracht van Fellowes, blijkt dat deze klachten zich bij bijna de helft van de werknemers voordoen. Het gaat hier dan vooral om pijn in de schouders, pijnlijke armen en polsen en nek- en/of rugpijn. Meer dan de helft van degenen die met computer, laptop en/of tablet werken, heeft dus wel eens klachten en meer dan de helft daar weer van heeft er wekelijks of nog vaker last van. De klachten zijn soms zo hevig, dat een op de vier medewerkers ziekteverlof moet opnemen. Gemiddeld blijven de werknemers die zich ziek melden, twintig dagen per jaar thuis. Ziekteverzuim is voor werkgevers een grote kostenpost van bijna 3,5 miljoen euro. Het is dus van groot belang te proberen de klachten als gevolg van werken met computers en mobiele apparaten te voorkomen. Ergonomie is voor werkgevers dus een belangrijke zaak.

Zoals Hazel Goesaert, marketing Manager Benelux bij Fellowes zegt: “Gezondheid is een belangrijk thema voor werkgevers, zeker nu werknemers gebruikmaken van een diversiteit aan mobiele apparaten, zoals laptops en tablets en veel medewerkers hun dag zittend doorbrengen. Gezonde en vitale medewerkers verzuimen minder dagen en leveren meer arbeidsproductiviteit”.

Veel gezondheidsklachten kunnen voorkomen worden door ergonomische hulpmiddelen op de werkplek te gaan gebruiken. Door bijvoorbeeld een goed afgestelde bureaustoel en een bureau op de juiste hoogte, kan de houding van de werknemer verbeterd worden zodat er minder nek- en rugpijn optreedt.

Ziektekostenverzekeraar Het Zilveren Kruis heeft ook onderzoek gedaan onder werkgevers en werknemers en onderstreept het belang van een goed en degelijk gezondheidsmanagement binnen een bedrijf. Uit dit onderzoek kwam ook naar voren dat de werkdruk vaak als te hoog wordt ervaren door de werknemers. Er zijn, mede veroorzaakt door de crisis, minder mensen voor dezelfde hoeveelheid werk en tegelijkertijd zijn er bezuinigingen doorgevoerd op het gebied van gezondheidsmanagement. Vooral in het MKB is dit een probleem.

Toch is gezondheidsmanagement van het allergrootste belang. Ziekteverzuim is een grote kostenpost en als een werkgever dit kan voorkomen, zal de arbeidsproductiviteit toenemen. Ergonomische hulpmiddelen zijn dus geen overbodige luxe.