Gezonde, ergonomische werkplek is een plicht

Een werkgever heeft de verplichting om de werknemer een verantwoorde werkplek te bieden. De Arbowet is er duidelijk over. Een gezonde werkplek is niet alleen op kantoor, maar ook daarbuiten nodig. Recent onderzoek toont aan, dat zowel de kennis op dit vlak, als de naleving van de regels beneden peil is.

Ergonomische klachten en een vaste werkplek

Veel werknemers hebben een vaste werkplek. Of dit nu thuis, of op kantoor is, het onderzoek toont serieuze problemen. Ongeveer een derde deel van de werknemers met een vaste werkplek heeft pijn in de onderrug, de nek en/of de schouders. Ergonomische klachten, die met het werk samenhangen.

Een flexibele werkplek lijkt het probleem ten dele op te lossen. Van medewerkers, die hun werkplek rouleren, heeft ‘slechts’ een kwart last van deze klachten. Maar het is natuurlijk nog altijd een zeer aanzienlijk deel.

Ergonomische schade is meer dan het ziekteverzuim

Wanneer een medewerker ergonomische klachten heeft, gaat dit sowieso ten koste van de productiviteit. Het ziekteverzuimpercentage neemt toe, als de werkgever zich onvoldoende bewust is van de gevaren van niet-ergonomisch meubilair.

De werknemer zal in eerste instantie niet de werkgever willen benadelen. Daarom vindt medische behandeling – zoals fysiotherapie – primair op eigen kosten plaats. Zeker wanneer ondertussen het werk gewoon doorgaat, kan dit (door een gebrek aan rust) behoorlijk in de papieren lopen.

Hoe gaat de werkgever om met ergonomische schade?

De kosten lopen op, maar veel werkgevers onttrekken zich aan hun verantwoordelijkheid. Met alle gevolgen van dien voor de arbeidsvreugde en zelfs het uiteindelijke bedrijfsresultaat. Minder dan 20% van de werkgevers blijkt volgens het onderzoek adequaat te reageren.

Ergonomische producten – onder meer accessoires bij de computer – worden in beperkte mate door werkgevers geboden. Ergonomisch meubilair – zoals bureaus, stoelen en zelfs kasten – vergt weliswaar een grotere financiële investering dan de niet-ergonomische variant. Maar de kost gaat voor de baat uit. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Wilt u ergonomische schade voorkomen?

Over het algemeen draait dus de werknemer op voor de ergonomische schade. Schade die in feite vaak wordt veroorzaakt door een tekort aan aandacht en inzicht aan werkgeverszijde.

Wilt u als ondernemer, als werkgever, behoren bij de selecte groep die wèl aandacht heeft voor het wel en wee van uw medewerkers? Bent u benieuwd hoe u meer dan tot nu toe kunt voldoen aan de eisen in de Arbowet?

Neem dan contact met ons op. Samen met u zoeken de medewerkers van Officecity dan op vakkundige wijze naar uw verbeterkansen.