Ontvangstmeubilair is geen sluitpost.

Op veel plaatsen waar klanten of bezoekers komen is een voorziening aanwezig waar even gewacht kan worden. De locaties en de uitvoering van het meubilair zijn heel divers. In ieder geval zou de gastvrijheid er vanuit moeten stralen .

Ontvangstmeubilair hoort ook tot het visitekaartje van de ontvangende partij.
Een bezoeker of klant zal zich op zijn gemak voelen als èn aan het meubilair èn aan de ontvangstruimte aandacht is besteed. Dit valt gewoon onder gastvrijheid. Neem een tandarts of dokter; de meesten mensen gaan er al niet met plezier naar toe. Als men dan op een rijtje houten zitjes wordt gezet verhoogt dat de stemming beslist niet. Als een klant met een klacht komt en in een rommelige hoek met een gekreukelde bank wordt weggezet, zal de gram alleen maar toenemen. Is de ontvangstplek echter volledig op orde dan zal een bezoeker of klant zich juist gewaardeerd voelen.

Ontvangstmeubilair in relatie tot de aard van de onderneming.
Een pompeuze zithoek in de hal van een productiebedrijf komt vreemd over. Een advocatenkantoor waar een paar simpele stoelen en een tafeltje staan zal door de bezoekers ook niet begrepen worden. Daarom is het goed om af te wegen welk ontvangstmeubilair het beste past bij de aard van de onderneming. De inschakeling van een deskundig adviseur van een kantoorinrichter kan daarbij goed van pas komen. Een paar tips op voorhand:

  • Kies geen tochtige plek uit.
  • Gebruik bij voorkeur meubilair met een actieve zit, zodat men gemakkelijk op kan staan.
  • Zorg voor een tafel op bijpassende hoogte voor het plaatsen van een kopje koffie of thee.
  • Leg alleen actuele en ongekreukelde lectuur neer.

Ook in bespreekruimtes is er sprake van ontvangstmeubilair.
Of het nu een patiënt, een nieuwe klant of een relatie met klachten betreft, zij allen willen in hun waarde erkend worden. Goede en gemakkelijk aanschuifbare stoelen zijn een eerste vereiste. Kleur en verlichting kunnen voor een combinatie van zakelijkheid en vriendelijkheid zorgen. De keuze uit een rechthoekige, een ronde of ovale tafel kan van invloed zijn op de verhoudingen tussen de deelnemers aan het gesprek. Aan een ronde tafel bijvoorbeeld is voor het gevoel iedereen gelijkwaardig.

Uit bovenstaande blijkt dat ontvangstmeubilair een belangrijke rol speelt.
Met deze conclusie zou dit onderdeel van de inrichting geen sluitpost mogen zijn. Meer dan ooi is het zaak om de klant centraal te stellen. Wellicht was u daarom al van plan om uw ontvangstmeubilair een keer “tegen het licht te houden” ? Een ervaren inrichter zal u daarbij graag van dienst zijn.