Scrummen: een effectieve kantoor trend

Scrummen is een werkwijze die oorspronkelijk afkomstig uit de IT-wereld, maar dankzij de succesformule wordt het nu ook in andere branches geïntroduceerd. Grote bedrijven zoals Google, Tesla en de NS zweren al bij deze methode van werken. Zo zou het efficiënter zijn en meer flexibel. Lees hier meer over scrummen en hoe de kantoorinrichting hierop efficiënt kan worden aangepast.

Wat is scrummen?
Normaal gesproken kent een project een lange looptijd waarbij aan het einde pas het eindproduct wordt gepresenteerd. Mocht er tussentijds iets veranderd zijn of het product niet werkbaar blijken, is er veel geld verloren gegaan. Met Scrummen is dat anders. Het staat voor flexibel, wendbaar en efficiënt samenwerken. Het begint met het opdelen van een groot project in kleine delen. Vervolgens wordt elk deel door het scrumteam uitgevoerd in een vastgestelde periode van een aantal werken. Hierna wordt het onderdeel geëvalueerd.  Als het succesvol is, wordt er overgestapt naar het volgende onderdeel. Deze manier van werken is een stuk flexibeler. Mocht iets niet werken of mochten er veranderingen zijn, dan kan hier meteen op ingespeeld worden.

Efficiënt werken in multidisciplinaire teams
Het multidisciplinair team is de kern van scrum. Dit team stuurt zichzelf. Om de 2 tot 4 weken levert het team een werkend product op (stukje van het gehele project). Deze periode wordt ook wel een ‘sprint’ genoemd. Na de sprint heeft het team een product ontwikkelt die vervolgens wordt gepresenteerd en wordt besproken met elkaar en met de opdrachtgever/klant. De product owner van het team houdt het gehele project in de gaten en is de koppeling tussen het team en de klant. Naast de bespreking van de sprint zijn er dagelijkse meetings ook wel ‘standups’ genoemd. Dit is een kort overleg met het team waarbij ieder aangeeft wat ze hebben gedaan, wat ze die dag gaan doen en waar ze eventueel tegenaan lopen. De scrummaster van het team leidt deze dagelijkse standups en monitort of het proces naar behoren verloopt.

De ideale kantoorinrichting voor scrummen
Als je scrummen nog effectiever wilt maken, kun je de kantoorinrichting hierop aanpassen. Bijvoorbeeld door:
Dynamische overlegplekken voor de standups te creëren: de standups worden altijd in teamverband gedaan. Het is goed om deze op de werkvloer te laten plaatsvinden in een aparte ruimte of plek. Zo kunnen de teamleden snel de bespreking bijwonen om zich daarna weer te richten op hun taken.
Zorg voor whiteboards of flipovers: Scrumteam werken vaak op papier tijdens een overleg en niet online. Het is daarom handig om de ruimte zo in te richten dat er meteen aantekeningen gemaakt kunnen worden.
Flexibele inrichting: Scrumteam veranderen dikwijls qua samenstelling. Zorg er daarom voor dat de ruimte flexibel is in te richten.
Een goede combinatie individuele werkplekken en overlegruimtes: Scrumteam werken samen en individueel. Geef je medewerkers daarom ook de ruimte om zich terug te trekken zodat ze zich kunnen concentreren op hun taak.