Wat wordt er verstaan onder brandwerendheid?

Brandwerendheid is een maat voor de tijd dat een constructie in staat is om een brand tegen te houden. Dit is goed om te weten maar wat wordt u hier wijzer door? Een voorbeeld maakt veel duidelijk en in dit geval zijn dat archiefkasten.

Welke zaken wilt u door middel van een archiefkast tegen brand beschermen?
Per bedrijf of instelling kan dat heel verschillend zijn. De waarde en de onmisbaarheid speelt daarbij een grote rol. Als u over archiefkasten beschikt of als u deze wilt aanschaffen dient er eerst een andere afweging gemaakt te worden. Wat wilt u gaan opbergen? Dan komen meteen twee zaken aan de orde:

  • Het belang van de documenten en zijn er op een heel andere plaats kopieën met dezelfde rechtsgeldige waarde.
  • Uit wat voor materiaal bestaan de documenten.

Niet de vlammen hoeven het grootste gevaar te zijn, maar wel de hitte.
We gaan ervan uit dat u stalen archiefkasten heeft of deze wilt aanschaffen. Vuur en vlammen kunnen een laklaag aantasten maar de hitte is de grote boosdoener. Daarom is het goed om te beseffen wat u in een archiefkast gaat opbergen. Papier zal het langer uithouden dan beelddragers. Als u hoofdzakelijk papier wilt opbergen en slechts een klein deel beelddragers dan wordt daarmee ook de keuze van de brandwerendheid van de archiefkast(en) door het laatste bepaald.

Op welke manier wordt de brandwerendheid aangegeven?
Een brandwerende archiefkast is gebouwd om de inhoud een bepaalde tijd te beschermen tegen gevolgen van brand. Om de leverancier en de koper eenduidigheid te bieden wordt een beschermingsfactor gebruikt. Deze wordt uitgedrukt in 30, 60 en 120 minuten. Met die tijden kan worden aangegeven hoe lang bv. een archiefkast in een vuurhaard kan staan voordat in de kast de kritische temperatuur bereikt wordt.

De inhoud van een archiefkast is maatgevend.
Als u alleen papieren documenten in een kast wilt opbergen dan ligt de grens bij 176 graden celcius voordat er echt schade ontstaat. Bergt u in dezelfde kast beelddragers op dan mag de temperatuur niet boven de 75 graden celcius komen om grote schade te voorkomen. Voor backup tapes ligt de grens zelfs op 52 graden. Gelukkig zijn archiefkasten in vele uitvoeringen, ook als het brandwerendheid gaat. Mocht de brandwerendheid van een archiefkast voor uw doeleinden niet toereikend zijn, dan staat er nog een collectie aan brandwerende safes beschikbaar.

Brandwerende normen.
De brandwerendheid wordt op een beperkt aantal plaatsen getest. In Nederland zijn er twee onafhankelijke instituten en verder nog in Duitsland, Zweden en Amerika. In Nederland wordt de norm NEN 6069 gehanteerd en deze kent een doorverwijzing naar de Europese normen. Als in een land een product na een test aan de Europese norm voldoet geldt de uitkomst ook voor de meeste andere landen in Europa.
Bij het aanschaffen of vervangen van archiefkasten is het dus van belang dat u met uw leverancier de brandwerendheid tot onderwerp van gesprek maakt en dat u kan aangeven wat u wilt bewaren, het belang van de documenten en of er elders gelijkwaardige kopieën zijn opgeslagen.