Werkgerelateerde klachten

Veel werknemers hebben fysieke klachten die veroorzaakt worden door hun werkplek. Het gaat hierbij vooral om pijn in de onderrug (43%), pijn in de nek (40%) en schouderpijn (35%). Het zijn klachten aan het bewegingsapparaat die voortkomen uit de verkeerde ergonomische omstandigheden op het werk. Voorbeelden hiervan zijn een verkeerd afgestelde bureaustoel of een verkeerde afstelling van de hoogte van het beeldscherm.

Onderzoeksbureau Ties heeft onder 250 mensen onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat vooral de thuiswerkplek tot klachten leidt: van alle medewerkers die een thuiswerkplek hebben, heeft namelijk 34% klachten. Maar ook van de werknemers die op een kantoor een vaste werkplek hebben, heeft 31% klachten. Flexwerkplekken veroorzaken bij 25% van de gebruikers lichamelijke problemen.

Werknemers proberen van hun klachten af te komen door naar een fysiotherapeut te gaan en soms door de werkplek zoveel mogelijk te mijden.

Uit het onderzoek van onderzoeksbureau Ties blijkt ook, dat werkgevers lang niet altijd maatregelen nemen om de klachten van de werknemers te verlichten. Slechts 18% van de werkgevers probeert een oplossing aan te dragen door een werkplekcheck uit te laten voeren of ergonomische producten aan te bieden die de klachten kunnen verlichten of zelfs verhelpen. De werkgevers die geen maatregelen nemen, lijken zich niet te realiseren dat bovengenoemde klachten uiteindelijk leiden tot verzuim en dus omzet en geld gaan kosten. Bovendien is de werkgever volgens Europese regels verplicht om de werknemer een goede werkplek te bieden. Veel bedrijven zijn niet op de hoogte van deze wettelijke plicht die ook geldt voor het werken buiten kantoor.