De inrichting van de vergaderzaal

Het nut van een vergadering

Vergaderen… Veel mensen vinden het maar tijdverspilling. Leidinggevenden zien deze indirecte uren als improductief. De gewone werknemer, de man op de werkvloer, ziet het nut er niet van in. ‘Ze’ hebben immers toch alles al besloten.

Toch is overleg van tijd tot tijd noodzakelijk. Allereerst natuurlijk om de gang van zaken binnen de organisatie te stroomlijnen. Maar ook omdat ideeën van onderaf wel degelijk het algemene bedrijfsbeleid kunnen beïnvloeden. De gouden tip wordt niet zelden op een onverwacht moment en een onverwachte plaats geboren.

Inrichting van de standaard vergaderzaal

De kwaliteit van de vergadering hangt mede af van de mate, waarin de deelnemers actief hun betrokkenheid tonen. Die betrokkenheid kan gestimuleerd worden door een goede inrichting van de vergaderzaal.

Een vergadertafel waaraan iedereen elkaar kan zien houdt de deelnemers betrokken. Wie zich gezien voelt, ervaart betrokkenheid en raakt zo ook zelf betrokken. De productiviteit van de werknemer gaat dan niet alleen tijdens de vergaderingen, maar ook in het dagelijkse uitvoerende werk omhoog.

Een vergaderstoel met een goed gevormde leuning en armsteunen maakt een gevarieerde zithouding mogelijk. Af en toe even ontspannen luisteren, op andere momenten actief – rechtop of naar voren zittend – aan het gesprek deelnemen. Ook deze variatie bevordert de betrokkenheid, de productiviteit en uiteindelijk het bedrijfsresultaat.

Een alternatieve vergaderhouding

Tegenwoordig gaan er steeds meer stemmen op om niet langer zittend, maar staand te vergaderen. Ook hiervan lijkt een toename van de productiviteit een automatisch gevolg. Vanzelfsprekend heeft dit invloed op de inrichting van de vergaderzaal. Er lijkt minder meubilair nodig te zijn.
Toch is een staande vergadertafel handig, met name voor de laptop van de notulist. En een zithoek om te ontspannen tijdens de pauzes is in veel gevallen ook geen overbodige luxe. Kortom, ook als mensen tijdens een vergadering staan is aandacht voor de inrichting van de vergaderzaal belangrijk.

Neem contact op
Een vergaderruimte goed inrichten – inclusief aandacht voor de kleurstelling – is een vak apart. Daar willen de medewerkers van Officecity u graag in bijstaan!
Neem daarom gerust contact op en leg uw vragen en wensen aan ons voor.