Kantoormeubilair, preventiemedewerker en Arbo: dit verandert er per 1 juli

Medewerkers die thuis zitten en niet kunnen werken wegens ziekte of andere problemen… Dat wilt u als werkgever natuurlijk zoveel mogelijk proberen te vermijden. Vanaf 1 juli 2017 wordt dat iets gemakkelijker gemaakt door de overheid. De eerste kamer stemde namelijk eind januari in met een wetsvoorstel tot wijziging van de Arbowet. Zo krijgt de OR instemmingsrecht op de aanstelling van de preventiemedewerker en wordt de adviserende rol van de bedrijfsarts versterkt. Goed nieuws voor iedereen die de gezondheid van medewerkers hoog in het vaandel heeft staan!

Een preventiemedewerker aanstellen?
Ieder bedrijf is verplicht een preventiemedewerker aan te stellen. Bij bedrijven met meer dan 25 werknemers is dit een interne medewerker. Bij kleinere bedrijven kan de preventiemedewerker bijvoorbeeld ook de werkgever zijn. Een van de taken van de preventiemedewerker is om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Daarnaast is de preventiemedewerker verantwoordelijk voor het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en –evaluatie. De preventiemedewerker zorgt er ook voor dat regels op arbo-gebied nageleefd worden. Deze medewerker is dus van doorslaggevende waarde als het over een gezonde organisatie gaat!

Wat verandert er aan de Arbowet?
De wetswijziging die per 1 juli van kracht wordt, heeft als belangrijkste focuspunt om de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienst te verbeteren én het preventiebeleid en de rol van de bedrijfsarts te versterken. Een paar belangrijke wijzigingen op een rij:

  • De OR krijgt inspraak in wie er benoemd wordt tot preventiemedewerker. Het idee hierachter is dat de werkgever hierdoor beter nadenkt over welke taken de preventiemedewerker op zich moet nemen.
  • De preventiemedewerker krijgt het recht om te overleggen met de arbodienstverlener en de bedrijfsarts. De gezondheid van de werknemer staat voorop!
  • De bedrijfsarts krijgt een duidelijkere rol en moet eerder worden betrokken bij het preventiebeleid, al voordat een werknemer zich ziek meldt.
  • Een werknemer mag een second opinion aanvragen als hij/zij het niet eens is met de conclusie van de bedrijfsarts.

Hoe zorgt u voor gezondere werknemers?
Een preventiemedewerker heeft dus onder andere de taak om het verzuim onder werknemers terug te dringen en ziekte en letsel te voorkomen. Kantoormeubilair speelt een belangrijke rol in het voorkomen van lichamelijke klachten die voor verzuim kunnen zorgen. Een arbo goedgekeurde bureaustoel die de medewerker op de juiste punten ondersteunt, een zit-sta bureau om zittend en staand werken op een verantwoorde manier af te wisselen of zelfs een eenvoudige monitorarm; allemaal middelen die kunnen helpen om medewerkers gezond te houden. Wilt u weten op welke manier kantoormeubilair kan bijdragen aan de gezondheid van uw medewerkers? Of wilt u advies toegespitst op uw situatie? Neem contact met ons op.

Op welke manier wordt er bij u vorm gegeven aan het preventiebeleid?