Wettelijk recht op thuiswerken

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een initiatief wetsvoorstel van Eddy van Hijum (CDA) en Linda Voortman (GroenLinks). In dit voorstel krijgen werknemers het recht op flexibel werken en thuiswerken. Deze wet moet ertoe leiden dat werknemers zorgtaken beter kunnen combineren met hun werk, omdat ze kunnen werken op een tijd en een plaats die voor deze combinatie van zorg en werk het meest praktisch is.
In eerste instantie wilden Van Hijum en Voortman dat de werknemer zelf zou kunnen bepalen hoe en wanneer hij of zij thuis zou werken. De initiatiefwet is op dit punt echter aangepast: de werkgever moet een verzoek tot thuiswerken ‘overwegen’. Hij mag het verzoek om zwaarwegende redenen echter wel afwijzen. Behalve CDA en GroenLinks, steunen ook de PvdA en SP het aangepaste plan. D66 kamerlid Van Weyneberg gaat het plan met ‘een positief advies’ voorleggen aan zijn fractie, zodat er een ruime kamermeerderheid zal ontstaan.

De thuiswerkplek
Het gevolg zal zijn dat er in de toekomst door de werkgever meer thuiswerkplekken ingericht zullen moeten worden die aan ergonomische eisen voldoen. Dit om te voorkomen dat thuis werken op een verkeerde stoel of aan de keukentafel, zal leiden tot meer ziekteverzuim. Goede kantoormeubelen kan fysieke problemen voorkomen en zal leiden tot een grotere productiviteit.