Zo voorkomt u onzekerheden bij de terugkeer naar kantoor na corona

Veel mensen zijn alweer redelijk gewend aan ‘het nieuwe normaal’ na de gevolgen van het coronavirus. Maar het grote deel van Nederland werkt nog steeds (deels) vanuit huis en de terugkeer naar kantoor kan voor sommige mensen moeilijk zijn. Het stressniveau kan omhoog schieten en het kan zelfs voor angstgevoelens zorgen. Gelukkig kunt u er wél iets aan doen om uw medewerkers te helpen de terugkeer naar kantoor na corona zo soepel mogelijk te laten verlopen.

De afgelopen maanden zijn we gewend geraakt aan werken op afstand en veel mensen krijgen het steeds beter onder de knie. Toch staan veel medewerkers weer te popelen om naar kantoor te komen, mits het op een veilige manier kan. Grotere bedrijven hebben meer zorgen als het over de terugkeer naar kantoor gaat. Logisch, want daar werken meer mensen en kan het lastig zijn om de benodigde maatregelen te nemen. Denk bijvoorbeeld aan heel gewone zaken als een lift, de kantine of de toiletten. Ondanks dat dit type bedrijven vaak meer budget hebben om dit soort issues op een veilige manier aan te pakken, kan de stress bij sommige medewerkers behoorlijk oplopen.

Een helder plan

Het allerbelangrijkste is om dit soort gevoelens niet te onderschatten en een gedegen plan op te stellen om hier op een goede manier mee om te gaan. Communiceer dit ook goed naar alle medewerkers die weer naar kantoor komen. Neem hier ook veelgestelde vragen in mee. Denk aan vragen als: ‘Moet ik mijn eigen mondkapje meenemen?’ en: ‘Kan ik nog lunch halen in de kantine?’. Alles wat anders is, zou u idealiter moeten omschrijven in een document.

Hier ligt ook een rol voor werknemers. Laat hen vooral ook meedenken over de beslissingen rondom het plan, zodat het niet iets is wat ‘opgedragen’ wordt door het management. Geef bijvoorbeeld mogelijkheden om op verschillende tijden te werken, zodat niet iedereen op dezelfde tijd op kantoor is. Of laat mensen die dat prettiger vinden, nog wat langer vanuit huis werken.

Blijf de hygiëneregels in acht nemen

Het is belangrijk dat medewerkers zelf ook de benodigde maatregelen blijven nemen, zolang deze landelijk (of regionaal) gelden. Bijvoorbeeld regelmatig handen wassen, niezen en hoesten aan de binnenkant van de elleboog en natuurlijk de welbekende anderhalve meter afstand houden.

Veilig van en naar kantoor

Niet alleen op kantoor zijn er risico’s, ook de weg ernaartoe kan medewerkers voor lastige situaties stellen. Weer met het openbaar vervoer reizen kan bijvoorbeeld een drempel zijn, omdat daar lang niet altijd anderhalve meter afstand gehouden kan worden. Heeft u medewerkers die moeite hebben om met het openbaar vervoer te reizen? Geef hen dan bijvoorbeeld de mogelijkheid om later te beginnen, zodat ze in ieder geval niet in de spits hoeven reizen.

Luister goed

Stimuleer medewerkers om hun gevoelens over ‘het nieuwe normaal’ op kantoor te delen met hun leidinggevende, zodat hij/zij weet wat er speelt en eventueel mee kan denken over oplossingen.

Het is belangrijk om in deze vreemde tijden een gevoel van saamhorigheid te creëren onder uw medewerkers. Hoewel iedereen anders denkt over de coronacrisis is het iets waar we samen doorheen moeten. Door medewerkers de mogelijkheid te geven zich uit te spreken en na te denken over alternatieve mogelijkheden om werk gedaan te krijgen, blijft iedereen zo stressvrij als mogelijk!